Değerli Sendikalarımıza Çağrı

Değerli Sendikalarımıza Çağrı

27 Mayıs 2018 0 Yazar: SOGÜAD

Ülkemizde yaklaşık 3,5 Milyon Kamu Çalışanının büyük bir çoğunluğu Hükumet ile bir bağ diyalog kanalı kuran ve kamu çalışanlarının isteklerini hükumete,  hükumetin isteklerini ise kamu çalışanlarına ileten sendika sistemine dahildirler.

Sendikalar, ekonomik ve sosyal platformlarda kamu çalışanlarını temsilen bulunur ve kamu çalışanlarının dileklerini, isteklerini hükumet yetkililerine bildirir. Ayrıca sendikalar sistemlerine dahil ettikleri kamu çalışanlarını herhangi bir haksızlığa uğradığında o üyelerinin haklarını arar, gözetir.

Sendikalar, yazılı ve görsel basın araçlarını kullanarak üyeleri olan kamu çalışanlarının talep ve isteklerini sürekli gündem de tutar ve böylece sendikalar üyelerinin isteklerinin gerçekleşmesine ortam hazırlar. Zaten sendikalar, her anlamda bünyelerinde bulundurdukları üyelerinin taraflarını tutarlar ve bu nedenle de herhangi bir durumu ya da olayı değerlendirirken üyelerinin gözünden olaya bakarlar.

Dernek Tüzel kişiliğindeki kimliğimden farklı bir şekilde, Sendika üyesi Sosyal Güvenlik Kurumu çalışanı kimliğimle, başta genel yetkili ve kurumumuzda yetkili sendika Büro Memur-sen e ve kurumumuzda yetkili sendika olmak isteyen tüm sendikalara soruyorum ve istiyorum ki bizim gözümüzden olaya bakıp cevaplasınlar.

Son günlerde siyasi partilerin seçim beyannamelerinde kazanımlar alacağı açıklanan kamu çalışanları gibi (Dün de Maliye) Nüfusun yüzde 99,7 sine hizmet veren 666 sayılı KHK ile yaşadığı mağduriyeti giderilmesi için Kurum İçi Uzman kadrosu ve Sosyal Güvenlik Tazminatı gibi taleplerimiz varsa ve SGK Çalışanlarının bu mağduriyetleri sendikalar tarafından çok iyi bilinmesine rağmen, gerekirse her gün yazılı ve görsel basını kullanılarak bir açıklama yapılmıyorsa Bizler özlük haklarımızı nasıl ve kimler aracılığıyla aramalıyız?

Saygılarımla

Sosyal Güvenlik Ailesi Derneği Başkanı

Burak DİNÇER