Personel İçin Mali ve Sosyal Hak Taleplerimiz

Sosyal Güvelik Ailemizin Facebook Grubunda yapılan anket ve Derneğimize mail adreslerinden gelen talepler doğrultusunda oluşturulan Sosyal Güvenlik Kurumu mesai arkadaşlarımızın sosyal ve mali haklarıyla ilgili oluşturulan talepler aşağıya listelenmiş olup; zaman zaman mesai arkadaşlarımız ve Üyelerimizden gelen talepler doğrultusunda liste güncellenecektir.

“Konuyla ilgili benim de bir fikrim ve bir önerim var” diyorsanız, tespit ettiğiniz sorunu ve bu sorunun ne şekilde çözülebileceğini açıklayıcı bir şekilde anlatır çalışmanızı baskan@soguad.org.tr , basin@soguad.org.tr veya iletisim@soguad.org.tr mail adreslerinden bizlere ulaştırabilirsiniz.

 • Kariyer planlamasının etkin bir şekilde yapılabilmesi adına Taşra Teşkilatına verilen Sosyal Güvenlik Uzmanlığı, Sosyal Güvenlik Denetmenlik ve Yardımcılığı, İcra Memuru gibi kadroların Kurum içi Görevde Yükselme Sınavı ile şartları sağlayan Personelden karşılanması, Liyakat Sisteminin işler hale getirilmesi
 • Devlet Memurları Kanununa göre 1-4 derece kadroda görev yapan Personele verilen Ek göstergelerin tekrar düzenlenerek daha alt derecede görev yapan Personele de verilir hale getirilmesi ve Yardımcı Hizmetler kadrosunda çalışan personele de Ek gösterge verilmeli
 • Zaman içinde Asgari Ücretin en düşük memur maaşına yaklaşması nedeniyle Ek ödeme miktarının artırımlı olarak ödenmesi ve Emeklilik sonrası mali açıdan kaybın azaltılması adına Ek Ödemenin tamamının emekliliğe esas kazanca yansıtılması
 • Alt/Üst kadro arasında ücret dengesizliğini ortadan kaldırmak adına Özel Hizmet Tazminatının asgari %60 şeklinde artırılması,
 • Daha önce Kurum Personeli tarafından alınmakta iken 666 Sayılı KHK ile kaybedilen mali hakların farklı bir isim altında Sosyal Güvenlik Tazminatı veya Sosyal Denge Tazminatı şeklinde verilmesi,
 • Fazla mesainin personel sayısının %20 yılda en fazla 300 saat sınırının kaldırılması ve ödenecek fazla mesainin yapılandırma döneminde olduğu gibi 5 katı üzerinden ödenmesi,
 • 666 ile kaldırılan Vekâlet ücretlerinin yeniden Hukuk Servisi personellerine ödenmesi ve daha önce Personele ödenen tüm performans ödemelerinin tekrar ödenmeye başlaması,
 • Büyükşehirlerde çalışan personele Büyükşehir farkı verilmesi veya kira yardımı adı altında ödeme yapılması
 • Servis hizmeti olmayan illerde personele yol yardımı verilmesi, Yemekhanesi olmayan SGM personellerine yemek yardımı verilmesi,
 • Personelin doğumu sonrası ücretsiz izin alarak maddi sıkıntı yaşamaması için kreş açılması
 • Müdürlüklerde Kurum Tabipliklerinin açılması, 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’na göre İş Yeri Hekimi, İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı olmamasına ve çalışılan alanda ergonomik risk faktörlerine önlem alınması.