Disiplin Kurulu

İsmail ÖZİN                    (Başkan)
Murat AYDOĞDU           (Asil Üye)
Aziz ÇAPRAZOĞLU      (Asil Üye)

Fatma Gülhan ÇAKIR    (Yedek Üye)
Kübra BAŞKALE            (Yedek Üye)
Ercan SUBAŞI               (Yedek Üye)