İl Temcilci Görev Yetki ve Sorumlulukları

    

 Derneğimiz Tüzüğünün 24.Maddesi gereği Temsilcilikler açılmasına karar verilen illerde, tüm İl Teşkilatları tamamlanıncaya kadar Dernek Yönetim Kurulunca belirlenecek bir isim İl Temsilcisi olarak atanır. İl Temsilcisi; yapacağı çalışmalarda kendisine yardımcı olunması adına 1 İl Temsilci Yardımcısı ve İlçelerde de ilçe temsilcilerini belirler. Tüm İl Temsilcilikleri azami 2 yılda Dernek Yönetim Kurulunca belirlendikten sonra, ilde bulunan Dernek üyeleri tarafından yapılacak seçimde en yüksek oyu alan iki üyeden biri Derneğimiz Yönetim Kurulunca İl Temsilcisi diğeri de İl Temsilci Yardımcısı olarak atanır. İl Temsilcilerinin görev süresi 2 yıl olup, Derneğin Genel Kurulundan en az 2 ay önce seçim ve ataması tamamlanır. Her il temsilcisinin Dernekte asil üyeliğinin bulunması ve bulundukları il de ikamet etmesi zorunludur.

 • İl temsilcilerin görev ve sorumlulukları:
 1. Kendisine yardım etmek üzere ilçe temsilcilerini belirlemek
 2. Bulundukları illerde tüm personelle iletişim sağlanmak, üye iletişim bilgilerini sürekli güncel ve hazır halde bulundurmak,
 3. İl ve İlçelerde görevli Personelin üyelik ve sonraki işlemlerini takip etmek.
 4. Yeni yapılan tüm üye formlarının bekletilmeksizin Genel Merkeze gönderilmesini sağlamak
 5. İldeki üyeler ve Dernek arasında koordinasyon sağlamak
 6. Derneğin etkinliğini ve faaliyet alanını genişletmek, ilgili toplantı, seminer, fuar vb. her alanda gerek görülmesi halinde derneği temsilen katılmak. Tüm bu faaliyetleri yaparken genel merkez ile işbirliği halinde çalışmak.
 7. Derneğin gündemle ilgili çalışmalarının ve hedeflerinin duyurulmasına katkı sağlamak
 8. Derneğin gündemine ilişkin konularla ilgili İl Müdürlüklerinin ve İlçe Merkezlerinin bilgilendirilmesini sağlamak
 9. Derneğin gündemle ilgili çalışmalarının ve hedeflerinin duyurulmasına katkı sağlamak
 10. Yılda belirli aralıklarla (yılda en az 3 defa) toplantı yaparak Genel Merkeze toplantı tutanaklarını iletmek
 11. İlde veya bölgede Personel ihtiyaçlarını belirleyerek yönetim kuruluna iletmek
 12. Temsilciler ilde ve ilçelerde yaptıkları çalışmalarla ilgili hazırladıkları faaliyet raporlarını ekim ve mart aylarında genel merkeze iletmek