Yönetim Kurulu

 Yönetim Kurulu Üyelerimiz (Asil)

Burak DİNÇER – Yönetim Kurulu Başkanı  

Mehmet Emin CİNKARA – Başkan Vekili 

Başkan Yardımcıları

Utku GEDİK – Teşkilatlanma 

Gülsevim TEKELİ – Sayman 

Özge DEMİRÖZ – Basın Yayın İşlemleri 

Selami TOYGAR— Vakıf-Sendika-Siyasal İşlemler       

İlve DAMA – Halkla İlişkiler   

 

Yönetim Kurulu Üyelerimiz (Yedek) 

Mustafa DEMİRDOĞAN

Hasan OK

Süleyman ÇALIŞKAN

Faruk AKTAŞ

Güray KAYNAK

Serkan ALTINTAŞ

Mehmet DEMİROĞLU