Sosyal Güvenlik Ailesinin Yaptırmış Olduğu Anket ve Sonucu

Sosyal Güvenlik Ailesinin Yaptırmış Olduğu Anket ve Sonucu

19 Aralık 2018 0 Yazar: SOGÜAD

Sosyal Güvenlik Ailesi Derneği olarak 2018 mart ayında Ankara da yaptığımız büyük çalıştayda ve sonraki zamanlarda İl Temsilcileri aracılığıyla Kurum Personeline yaptırılan Sosyal Güvenlik Ailesi Derneği Üyelerini Dinliyor başlıklı anketi ve sonucunu aşağıda paylaşıyoruz.

Anket soruları ve cevaplarına bakacak olursak, 666 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kısıtlanan mali hakların temini ve Liyakatın ön planda olduğu Kurum içi kariyer planının etkin kullandırılması yönünde olan şıklarda yoğunlaşma olduğu görülecektir. 

ÜYELERİNİ DİNLİYOR

 

Sosyal Güvenlik Ailesi Derneğinin faaliyetleri hakkında düşünceleriniz

(  ) Olumlu

(  ) Olumsuz

Önerileriniz:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU PERSONELİ TARAFINDAN İLETİLEN VERİLERE İSTİNADEN OLUŞTURDUĞUMUZ TALEPLERDEN ÖNCELİKLİ OLARAK HANGİSİNİN KAZANIM OLARAK ELDE EDİLMESİNİ İSTERSİNİZ?

(Kutucuk İçerisine Öncelik Sırasına Göre 1 ‘ den 10 ‘ a Kadar Rakamlar Yazınız . Rakamların Büyümesi Önceliğinizin Arttığı Anlamını Taşır.)

1- Kariyer planlamasının etkin bir şekilde yapılabilmesi adına Taşra Teşkilatına verilen Sosyal Güvenlik Uzmanlığı, Sosyal Güvenlik Denetmenlik ve Yardımcılığı, İcra Memuru gibi kadroların Kurum içi Görevde Yükselme Sınavı ile şartları sağlayan Personelden karşılanması

2- Zaman içinde Asgari Ücretin en düşük memur maaşına yaklaşması nedeniyle Ek ödeme miktarının artırımlı olarak ödenmesi ve Emeklilik sonrası mali açıdan kaybın azaltılması adına Ek Ödemenin tamamının emekliliğe esas kazanca yansıtılması

3- Tüm ünvanların başına Sosyal Güvenlik Ünvanının getirilmesi,Daha önce Kurum Personeli tarafından alınmakta iken 666 Sayılı KHK ile kaybedilen mali hakların farklı bir isim altında Sosyal Güvenlik Tazminatı veya Sosyal Denge Tazminatı şeklinde verilmesi,

4- Fazla mesainin personel sayısının %20 yılda en fazla 300 saat sınırının kaldırılması ve ödenecek fazla mesainin yapılandırma döneminde olduğu gibi 5 katı üzerinden ödenmesi,

5- Büyükşehirlerde çalışan personele Büyükşehir farkı verilmesi veya kira yardımı adı altında ödeme yapılması

6- Servis hizmeti olmayan illerde personele yol yardımı verilmesi, Yemekhanesi olmayan SGM personellerine yemek yardımı verilmesi, Personelin doğumu sonrası ücretsiz izin alarak maddi sıkıntı yaşamaması için kreş açılması

7- Sosyal Güvenlik Şeflerinin ek ödemelerinin artırılması

8- Polis , Hemşire , Din Görevlisi ,  Öğretmen için gündemde olan 3600 Ek Göstergenin tüm SGK personeline verilmesi

9- SGK Çalışanlarına katılım payı muafiyeti , muayene ve fark ücretlerinin alınmaması

Diğer Önceliğiniz

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  

Araştırmada, Sosyal Güvenlik Ailesi Derneğine bağlı olarak hizmet vermekte olan yönetim kurulu üyelerinin , denetim kurulu üyelerinin ve il temsilcilerinin hizmet kalitesini arttırmak amacıyla gerekli eylemlerin belirlenmesi, bu bağlamda üyelerin memnuniyet algılarının ölçülmesi ve değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

Araştırma, Sosyal Güvenlik Ailesi Derneğine bağlı il temsilcileri vasıtasıyla dernek üyemiz yada üyemiz olmayan 500 SGK personeli dikkate alınarak yapılmıştır.

Anket formunda, üyelerin ve üye olmayan SGK çalışanlarının memnuniyetini ölçmeye ve taleplerini belirlemeye ilişkin  soru önermesi, katılımcılar tarafından önceliğine göre 1 den 10 a kadar puan üzerinden yanıtlanmak üzere hazırlanmış , 1 açık uçlu soruya yer verilmiştir. Rakamların büyümesi önceliğimizin arttığı anlamını taşır notu düşülmüştür.

Not: Anketimiz kantitatif araştırma ve veri toplama tekniklerine göre Sosyal Güvenlik Ailesi Derneği tarafından yapılmış olup, örneklemlere dernek il temsilcileri vasıtasıyla ulaşılmıştır, örneklem sayımız 500 kişidir.